0

สิ่งที่เรายึดถือ

สิ่งที่เรายึดถือ


2017-01-30 10:33:11

เน้นที่คุณภาพ ไม่เน้นที่ปริมาณ
คุณภาพคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องรักษาไว้ มาตรฐานในการผลิตในแต่ละครั้ง การชั่งตวงต้องเหมือนเดิม วัตถุดิบที่เราเลือก ถูกคัดสรรมาอย่างเข้มงวด และต้องสดใหม่เสมอ ไม่มีการใส่สารกันบูดเด็ดขาดแม้ว่าร้านของเราจะเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในชลบุรี แต่การเปิดสาขาของเรานั้น มีแนวคิดว่าจะเปิดเพียงสาขาเดียวในชลบุรีเท่านั้น เนื่องจากเราอยากให้ลูกค้ามากินถึงถิ่นเราจึงจะคุ้มค่า และไม่อยากให้เห็นร้านเราจนเคยชิน


ความซื่อสัตย์คือหลักการที่เรายึดถือ

ความซื่อสัตย์คือสิ่งที่คุณปู่คอยพร่ำสอน พร่ำบอก ทั้งซื่อสัตย์กับลูกค้าและซื้อสัตย์ในสิ่งที่เราทำ เพราะนั่นหมายความว่า เราจะต้องทำของออกมาให้ดีที่สุด เสมือนว่าทำให้ครอบครัวได้ทานกินกันเอง และยังต้องทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมา ห้ามไปเอาเปรียบใคร โดยยึดหลักซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน