เรื่องราวของเรา1. เราใช้ผลิตภัณฑ์ของไทย 


ไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมในการทำไอศกรีมและวัตถุดิบตามรสชาติ 

เราเริ่มปรับและเลือกใช้วัตถุดิบภายในประเทศให้ใกล้ 100% มากที่สุดในทุกกระบวนการผลิต


ทั้งนี้เพราะเราอยากอุดหนุนของไทย ประชาสัมพันธ์ของไทย และอยากกระจายรายได้สู่คนไทยด้วยกัน

มากกว่า การใช้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะไม่เห็นรสพานาคอตต้า พิตาชิโอ 

บลูเบอร์รี่ชีสเค้ก หรือรสชาติสไตล์นี้จากร้านของเรา


แต่สุดท้ายคุณจะได้พบกับรสชาติที่มีผลผลิตจากผืนแผ่นดินไทย ที่เป็นดั่งตัวแทนของประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และภูมิปัญญา

เพราะเราอยากให้รู้ว่า “ของไทย นั้นเจ๋งแค่ไหน”


[ วัตถุดิบเกิดขึ้นมากมายกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ไม่ว่าจากการเกษตร ประมง หรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติและผลัดเปลี่ยนไปตามฤดูกาล 

วัตถุดิบแต่ละท้องถิ่นก็จะสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเด่นของแต่ละพื้นที่ ภูมิอากาศที่แตกต่าง ทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 

ที่ผสานกับต้นรากของประวัติศาสตร์ จึงเกิดเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละท้องถิ่น ]


We use Thai products.

Whether it's ingredients for making ice cream or raw materials according to flavors, we start adjusting 

and using domestic ingredients as close to 100% as possible in every production process.


This is because we desire to support Thai products, promote Thai products, and distribute 

income to Thai people more than using imported products from other countries. Therefore,

 it's unsurprising that you won't see flavors like panna cotta, pistachio, blueberry cheesecake,

or styles like this from our shop.


However , you will find flavors made from Thailand that represent history, way of life, and wisdom

because we want you to know "how awesome Thai things are."


[Raw materials arise abundantly and are spread across all regions, whether from agriculture, 

fisheries, or naturally occurring and changing with the seasons. Each locality's raw materials will

 reflect each area's distinctive characteristics. Different climates lead to biodiversity blended with

 historical roots, giving rise to the unique identity of each locale.]
2. มากกว่า 57 ปี 


ที่เราสืบทอดและรักษาสูตรไอศกรีมกะทิที่ถูกปรุงอย่างพิถีพิถันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2510 

และเบสกะทินี้ยังเป็นโครงสร้างภาพรวมของรสชาติอื่นๆกว่า 80% ในสูตร

จึงสามารถสัมผัสได้ถึงรสชาติ แห่งเจตนารมณ์ ของผู้ก่อตั้งในแทบทุกรสของเรา

“เป็นรสชาติที่หาทานไม่ได้จากที่อื่น”


กว่า 57 ปี เราทำธุรกิจไอศกรีมเพียงอย่างเดียวมาโดยตลอด 

และเรายังคงยืนหยัดทำไอศกรีมที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ต่อไป

“ทุกคนจะได้เห็นเมฆไอศครีมอายุเกิน 100 ปีอย่างแน่นอน”


For more than 57 years

We have preserved and maintained the meticulously prepared coconut ice cream recipe since 1967. 

This ice cream is based on coconut, which is still the overall structure of more than 80% 

of other flavors so that you can sense the founder's taste and intention in almost all of our flavors.

 "It's a taste that can't be found elsewhere."


For more than 57 years, we have been in the ice cream business exclusively and will continue to 

persevere in making the best ice cream we can. "Everyone will definitely see a Mek ice cream

over 100 years old."
3. ความแตกต่างที่เป็นของแท้ (Authentic differentiation) 


เราโฟกัส เฉพาะเจาะจงในการทำไอศกรีมรสชาติไทย (Specialize & Uniqueness)

หากเปรียบเทียบกับเชฟอาหารไทยที่เก่งที่สุดในประเทศ 

เราไม่มีทางจะชนะเรื่องของการทำอาหารไทยได้เลย

แต่ถ้าหากเป็นไอศกรีมรสชาติไทยแล้ว เรามีโอกาสที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้ชนะ


[ เราเชี่ยวชาญ : เรามุ่งมั่นทำไอศกรีมรสชาติไทยเพียงอย่างเดียว

เราหลงใหล  : เรามีความหลงใหลในไอศกรีมไทย และมุ่งพัฒนาอยู่เสมอ

เราใส่ใจ      : เราใส่ใจทุกรายละเอียด ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ ไปจนถึงปลายทางผู้บริโภค

เราเข้าใจ     : เราเข้าใจวัตถุดิบไทย รู้วิธีนำเสนอจุดเด่นของแต่ละรสชาติ ]


Authentic Differentiation

We focus specifically on making Thai-flavored ice cream (Specialization & Uniqueness). 

Compared to the best Thai food chefs in the country, we have no way of beating them

when making Thai food, but if it's Thai-flavored ice cream, we have a chance to rise as the winner.


We are experts: We are dedicated to exclusively making Thai flavor ice cream.

We are passionate: We are passionate about Thai ice cream and always strive to improve.

We are attentive: We pay attention to every detail, from selecting ingredients to the consumer.

We understand: We understand Thai ingredients and know how to highlight the strengths of each flavor.
4. เราวิ่งขึ้นบันไดเลื่อนที่กำลังเลื่อนลง


แม้ว่าเราจะอยู่ในธุรกิจนี้มานานถึง 3 เจเนอเรชั่น แต่เราไม่เคยหยุดเรียนรู้ 

ทายาทรุ่นที่ 3 ก็ถูกส่งไปเรียนเชฟจากวิทยาลัยดุสิตธานี

เพราะว่าเรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มความเชี่ยวชาญในอาชีพของเราเสมอ

และเราก็ยังคงไม่หยุดพัฒนา ในทุกๆด้านของการดำเนินธุรกิจ ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก


เป้าหมายของเราคือสร้างคุณค่าที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้บริโภค 

รวมถึงสนับสนุน สังคม สิ่งแวดล้อม และบริษัท ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน


“ที่ผ่านมาเราไม่เคยตั้งเป้าจากยอดขายไว้เลย กำไรจึงเป็นเพียงผลลัพธ์จากความตั้งใจของเรา”


We ran up the escalator that was moving down.

Even though we have been in this business for three generations,

we always continue learning. The third generation was sent to study culinary arts 

at Dusit Thani College because we are committed to increasing our expertise

in the profession and continuously striving to improve every aspect of our business operations.


We aim to create significant value for consumers, including supporting society, the environment,

and the company in coexisting sustainably. 


“ In the past, we never set any sales targets. So, profit is only the result of our intentions.’’
5. ดูแลระบบนิเวศรอบตัวเรา (Life Earth Business)


Life  สังคม ชุมชน ผู้คน. ธุรกิจเรา ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนหลังตลาดบุรีบริบาล 

การช่วยดูแลเพื่อนบ้านจึงเป็นรากฐานสำคัญต่อความยั่งยืนของธุรกิจ เรามีแนวคิดที่กำลังเริ่ม

ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ เช่น ประชาสัมพันธ์แหล่งท้องถิ่น การทำCSRในชุมชนของเรา 

มอบไอศกรีมอร่อยๆประจำปีให้กับผู้อยู่อาศัยรอบๆร้านเรา  ฯลฯ


Earth โลกหรือสิ่งแวดล้อม. กิจกรรมในธุรกิจล้วนส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ซึ่งจริงๆแล้วมิติของความยั่งยืนมีหลากหลายมิติมากๆ และแน่นอนว่าเรายังทำได้ไม่ดี 

และมีบางอย่างที่เรายังไม่สามารถปรับได้อย่างสมบูรณ์ แต่เราก็มีแผนที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการลงมือทำ


Business พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า. คนคือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดในบริษัท หากพนักงานมีความสุข 

สิ่งดีๆย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ ความสุขของพนักงานจึงเป็นวาระที่เรานำมาทบทวนอย่างต่อเนื่อง.


คู่ค้า เราชอบที่จะเลือกใช้และอุดหนุนวัตถุดิบที่มาจากเกษตรกร ชุมชน หรือผู้ผลิตรายย่อยที่มี

จิตวิญญาณความใส่ใจเฉกเช่นเดียวกับเรา และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประชาสัมพันธ์ถึง

แหล่งที่มา เพื่อให้ผู้บริโภคปลายทางได้รับรู้และการกระจายรายได้ตรงสู่ต้นทาง.


รวมถึงเราขอขอบคุณลูกค้าของเรา เราสัญญาว่าส่งมอบผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ.


Taking care of our surrounding ecosystem (Life Earth Business)

Life - Society, community, people. Our business resides in the community

behind Buri Boriban Market. Therefore, helping to take care of neighbors

 is an important foundation for business sustainability. We have concepts that

 we are starting to do, such as promoting community tourism destinations,

 doing CSR in our community, giving delicious ice cream annually to residents around our shop, etc.


Earth—The world or environment. Business activities inevitably impact climate change.

 In fact, there are many dimensions to sustainability, and certainly, we are not doing well.

There are some things we still cannot adjust perfectly but we do have plans to intensify our efforts.


Business - Employees, partners, customers. People are the most important asset in the company.

If employees are happy, good things will always happen. 

Employee happiness is an agenda that we continuously review.


Partners—We like to choose and support ingredients from farmers, communities, or small producers who share our caring spirit. We are very happy to publicize the sources so that end consumers are aware and income is distributed directly to the source.


Finally We also want to thank our customers. We promise to deliver better products and experiences consistently.

เราอยากให้ผู้คนเห็นความเจ๋งและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ไทย ผ่านการเล่าเรื่องจากไอศครีมและตำนานของเรา 

เราจะเป็นแบรนด์ไอศกรีมไทยที่ผู้คนโหวตให้เป็นอับดับ1ของประเทศ และคว้ามิชลินไกด์ชลบุรีมาให้ได้

" เราอยากให้ผู้คนเห็นความเจ๋งและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ไทยผ่านการเล่าเรื่องจากไอศครีมของเรา " 

เราจะทำไอติมอร่อยที่สุดในประเทศ เป็นแบรนด์ไอติมไทยอันดับ1 และคว้ามิชลินไกด์ชลบุรีมาให้ได้
ร้อนตับจะแตก เหมือนโลกกำลังจะละลายแบบไอศครีม


  • รู้หรือไม่ ? ปัจจัยหลักที่ทำให้โลกร้อนคือมนุษย์นั่นเอง และที่น่าตกใจคือบางสิ่งที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเมื่อรวมกันเข้า กลับทำให้โลกร้อนขึ้นอย่างคาดไม่ถึง เช่น การทานอาหาร การเดินทาง พลังงานในบ้าน สิ่งที่คุณทิ้ง ฯลฯ ใช่แล้วหละ!เรื่องพวกนี้ทำให้โลกร้อนขึ้นได้แน่นอน ....ตอนนี้จึงเกิดกระแสเรื่อง Sustainability ทั่วทั้งโลกและเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนควรร่วมด้วยช่วยกันเพื่อความเป็นอยู่ของดาวเคราะห์พวกเรา


แล้วทำไมเราถึงหันมาสนใจเรื่อง Sustain กันนะ ? ....จริงๆแล้วสำหรับเราเกิดจาก 2 เรื่องคือ 


1. ความรับผิดชอบต่อตัวเอง และ 


2. การหล่อหลอมแนวคิดจากครอบครัว เพราะคิดว่าบางเรื่องมันคล้ายๆกับเรื่องการประหยัด

แถมยังช่วยโลกร้อนน้อยลงด้วย เช่น ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ , เลือกใช้ของประหยัดไฟเบอร์5 , ของเสียให้เลือกซ่อม ,

นำภาชนะมาใช้ซ้ำ , กินข้าวให้หมดจาน ฯลฯ 


.


ซึ่งจริงๆแล้วมิติของความยั่งยืนยังมีอีกหลากหลายมิติมากๆ และแน่นอนว่าเรายังทำได้ไม่ดี และมีบางอย่างที่เรายังไม่สามารถปรับได้อย่างสมบูรณ์ แต่ก็มีแผนที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการทำ โดยยึดหลักการที่เริ่มต้นได้ง่ายๆที่เราได้อบรมมาคือ


1. เริ่มดีกว่าไม่เริ่ม อะไรเริ่มก่อนได้ให้เริ่มเลย


2. ทำน้อยดีกว่าไม่ทำ 


3. ถ้ามีวิธีเรื่องความยั่งยืนที่ดีกว่า ก็แนะนำเราได้เลย 


4. เลือกทางที่ดีที่สุดไม่ได้ ก็เลือกทางที่แย่น้อยสุด 


5. เลือกทำอะไรที่ยั่งยืนจริงๆไม่ใช่กรีดเลือดมาทำเพราะอาจทำไม่ได้ยาว (เช่น CSR แบบใช้เงินโดยที่เรายังไม่พร้อม)

    และมีวิธียั่งยืนแบบไม่ต้องใส่เงินเลย 


.


ตอนนี้เรานำเรื่องความยั่งยืนมาปรับใช้ โดยเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อน เช่น การเลือกเปลี่ยนมาใช้วัสดุย่อยสลายง่ายแทนพลาสติก , พยายามจัดการของเสียทั้งกระบวนการ , การแยกขยะเพื่อส่งต่อไปสู่ปลายทางการจัดการให้เหมาะสม , แผนอบรมพนักงาน , แผนนำพลังงานสะอาดมาใช้มากขึ้น รวมถึงเพิ่มความหลากหลายของมิติของ SDG 


และสุดท้ายเราอยากแนะนำเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเริ่มได้เลยคือแนวคิดการลดขยะให้เหลือศูนย์  (Zero Waste) 

คือทำยังไงก็ได้ให้เกิดสิ่งที่เราจะทิ้งลงถังขยะหรือสร้างมลภาวะให้น้อยที่สุด


1. หลีกเลี่ยง การสร้างขยะให้มากที่สุดและคำนึงถึงประโยชน์การใช้งานที่ทนทานใช้ได้หลายครั้ง เช่น พกถุงผ้าแทนการรับพลาสติก , ไม่รับช้อน ส้อม ตะเกียบพลาสติก 


2. ลดการใช้ ทรัพยากรต่างๆ เช่น ใช้วัสดุสิ้นเปลืองแค่พอจำเป็น , ใช้ขวดน้ำพกพาสำหรับเติมน้ำดื่ม , ใช้บันไดแทนลิฟท์ , เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5 ,

ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังใช้งานทันที , สั่งอาหารแค่พอทาน เพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดโลกร้อนได้จริง


3. ใช้ซ้ำ เช่น ถ้าหากยังซ่อมได้ก็อยากให้เป็นทางเลือกแรก , การนำกลับมาประยุกต์ใช้ใหม่ , เปลี่ยนขวดน้ำเป็นแจกัน , เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ขนม

มาใส่ของ


4. รีไซเคิล ถ้ามีสิ่งที่ไม่ได้ใช้จริงๆและต้องการจะทิ้ง เรายังสามารถช่วยลดโลกร้อนได้โดยการแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อนำทรัพยากรที่ยังใช้ได้

กลับมาใช้ต่อ หรือขยะทั่วไปก็ควรแยกไว้ให้เทศบาลไปจัดการต่ออย่างถูกวิธี


และโลกต้องการจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อยที่เราพอจะทำได้ แต่ร่วมใจกันแบบนี้หละ


สุดท้าย โลกหรือสิ่งแวดล้อม(Earth) ชุมชนหรือชีวิต(Life) ธุรกิจหรือตัวเรา(Business) ต้องยั่งยืนไปด้วยกัน                                                 __________________________________________________

นอกจากนี้เราก็ตั้งใจที่จะทำไอติมไทยให้อร่อยที่สุดในประเทศ ทำให้เมฆไอศกรีมเป็นแบรนด์ไอติมไทยอัน

แยกขยะให้ถูกวิธี ดีต่อเราและโลก


1. สีเขียว    =   ขยะย่อยสลายเองได้ เช่น เศษอาหาร                     > นำไปทำปุ๋ยหรือน้ำชีวภาพ

2. สีฟ้า       = ขยะทั่วไป ไม่คุ้มรีไซเคิล เช่น โฟม ถุงขนมพลาสติก  > ทำเชื้อเพลิง สิ่งประดิษฐ์

3. สีเหลือง  =  ขยะรีไซเคิลได้ เช่น กล่อง-ถ้วยกระดาษ ขวดน้ำ       > รีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่

4. สีแดง     = ขยะอันตราย เช่น วัตถุปนเปื้อนเคมี หน้ากากใช้แล้ว    > ส่งทำลายอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้ปนกับแหล่งน้ำและผิวดิน


ประโยชน์ของเรา

เมื่อเราแยกขยะแล้วสามารถนำไปการจัดการต่อโดยการนำไปขายได้

หรือนำไปล้าง แยกฉลาก ฝา จัดประเภท ก็จะทำให้ขายได้ราคามากขึ้น

เพื่อให้ปลายทางไปจัดการต่อได้ง่ายและขยะส่งต่อไปในเส้นทางที่มีประสิทธิภาพ


[เมฆไอศครีมเราไม่ได้แยกเพื่อขาย แต่แยกไว้เพื่อให้คนในชุมชนนำไปขายต่อ]


ประโยชน์ของโลก

1. ทำให้เรากำจัดขยะได้ถูกวิธีมากขึ้น ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ที่กระจายไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่

2. เพิ่มการนำกลับมารีไซเคิล เราจะเหลือขยะที่ต้องกำจัดน้อยลง ขยะบนโลกก็จะลดลงด้วย

3. ของที่สามารถกลับมารีไซเคิลได้จะช่วยเพิ่มรายได้และลดทรัพยากรโลกในการผลิตใหม่อีกครั้ง


ดับ1 รวมถึงคว้ามิชลินไกด์ชลบุรีมาให้ได้
เรายังชอบแหล่งวัตถุดิบหรือผู้ผลิตที่มีการส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ชุมชน คำนึงถึงธรรมชาติ 

และเราก็พยายามเลือกวัสดุย่อยสลายง่าย ใช้ทรัพยากรตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

เราอยากจะเป็นส่วนเล็กๆ ที่สนับสนุนให้ระบบนิเวศรอบตัวเรา Life & Earth & Business ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน


บริการของเรา

#หน้าร้าน 

#จัดเลี้ยงแบบถังหรือถ้วย

#จัดเลี้ยงงานแต่งพร้อมคนตัก

#ขายส่งไอศครีม(oem)

#รสชาติตามสั่ง(odm)


COPYRIGHT 1967 ITIMMEK CO.,LTD 


" รสชาติไอติมกะทิสดที่มาจากเจตนารมณ์ผู้ก่อตั้งที่เรายังคงรักษาไว้ "