0


เรายังชอบแหล่งวัตถุดิบหรือผู้ผลิตที่มีการส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ชุมชน คำนึงถึงธรรมชาติ 

และเราก็พยายามเลือกวัสดุย่อยสลายง่าย ใช้ทรัพยากรตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ

เราอยากจะเป็นส่วนเล็กๆ ที่สนับสนุนให้ระบบนิเวศรอบตัวเรา Life & Earth & Business ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
ร้อนตับจะแตก เหมือนโลกกำลังจะละลายแบบไอศครีม

รู้หรือไม่ ? ปัจจัยหลักที่ทำให้โลกร้อนคือมนุษย์นั่นเอง และที่น่าตกใจคือบางสิ่งที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเมื่อรวมกันเข้า

กลับทำให้โลกร้อนขึ้นอย่างคาดไม่ถึง เช่น การทานอาหาร การเดินทาง พลังงานในบ้าน สิ่งที่คุณทิ้ง ฯลฯ ใช่แล้วหละ!

เรื่องพวกนี้ทำให้โลกร้อนขึ้นได้แน่นอน ....ตอนนี้จึงเกิดกระแสเรื่อง Sustainability ทั่วทั้งโลกและเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนควรร่วมด้วยช่วยกันเพื่อความเป็นอยู่ของดาวเคราะห์พวกเรา


แล้วทำไมเราถึงหันมาสนใจเรื่อง Sustain กันนะ ? ....จริงๆแล้วความอินมันเกิดจาก 2 เรื่องคือ 


1. ความรับผิดชอบต่อตัวเอง และ 


2. การหล่อหลอมแนวคิดจากครอบครัว เพราะคิดว่าบางเรื่องมันคล้ายๆกับเรื่องการประหยัด

แถมยังช่วยโลกร้อนน้อยลงด้วย เช่น ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ , เลือกใช้ของประหยัดไฟเบอร์5 , ของเสียให้เลือกซ่อม ,

นำภาชนะมาใช้ซ้ำ , กินข้าวให้หมดจาน ฯลฯ 


.


ซึ่งจริงๆแล้วมิติของความยั่งยืนยังมีอีกหลากหลายมิติมากๆ และแน่นอนว่าเรายังทำได้ไม่ดี และมีบางอย่างที่เรายังไม่สามารถปรับได้อย่างสมบูรณ์ แต่ก็มีแผนที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการทำ โดยยึดหลักการที่เริ่มต้นได้ง่ายๆที่เราได้อบรมมาคือ


1. เริ่มดีกว่าไม่เริ่ม อะไรเริ่มก่อนได้ให้เริ่มเลย


2. ทำน้อยดีกว่าไม่ทำ 


3. ถ้ามีวิธีเรื่องความยั่งยืนที่ดีกว่า ก็แนะนำเราได้เลย 


4. เลือกทางที่ดีที่สุดไม่ได้ ก็เลือกทางที่แย่น้อยสุด 


5. เลือกทำอะไรที่ยั่งยืนจริงๆไม่ใช่กรีดเลือดมาทำเพราะอาจทำไม่ได้ยาว (เช่น CSR แบบใช้เงินโดยที่เรายังไม่พร้อม)

    และมีวิธียั่งยืนแบบไม่ต้องใส่เงินเลย 


.


ตอนนี้เรานำเรื่องความยั่งยืนมาปรับใช้ โดยเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อน เช่น การเลือกเปลี่ยนมาใช้วัสดุย่อยสลายง่ายแทนพลาสติก , พยายามจัดการของเสียทั้งกระบวนการ , การแยกขยะเพื่อส่งต่อไปสู่ปลายทางการจัดการให้เหมาะสม , แผนอบรมพนักงาน , แผนนำพลังงานสะอาดมาใช้มากขึ้น รวมถึงเพิ่มความหลากหลายของมิติของ SDG 


และสุดท้ายเราอยากแนะนำเรื่องง่ายๆที่ทุกคนเริ่มได้เลยคือแนวคิดการลดขยะให้เหลือศูนย์  (Zero Waste) 

คือทำยังไงก็ได้ให้เกิดสิ่งที่เราจะทิ้งลงถังขยะหรือสร้างมลภาวะให้น้อยที่สุด


1. หลีกเลี่ยง การสร้างขยะให้มากที่สุดและคำนึงถึงประโยชน์การใช้งานที่ทนทานใช้ได้หลายครั้ง เช่น พกถุงผ้าแทนการรับพลาสติก , ไม่รับช้อน ส้อม ตะเกียบพลาสติก 


2. ลดการใช้ ทรัพยากรต่างๆ เช่น ใช้วัสดุสิ้นเปลืองแค่พอจำเป็น , ใช้ขวดน้ำพกพาสำหรับเติมน้ำดื่ม , ใช้บันไดแทนลิฟท์ , เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5 ,

ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังใช้งานทันที , สั่งอาหารแค่พอทาน เพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดโลกร้อนได้จริง


3. ใช้ซ้ำ เช่น ถ้าหากยังซ่อมได้ก็อยากให้เป็นทางเลือกแรก , การนำกลับมาประยุกต์ใช้ใหม่ , เปลี่ยนขวดน้ำเป็นแจกัน , เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ขนม

มาใส่ของ


4. รีไซเคิล ถ้ามีสิ่งที่ไม่ได้ใช้จริงๆและต้องการจะทิ้ง เรายังสามารถช่วยลดโลกร้อนได้โดยการแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อนำทรัพยาการที่ยังใช้ได้

กลับมาใช้ต่อ หรือขยะทั่วไปก็ควรแยกไว้ให้เทศบาลไปจัดการต่ออย่างถูกวิธี


และโลกต้องการจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อยที่เราพอจะทำได้ แต่ร่วมใจกันแบบนี้หละ


สุดท้าย โลกหรือสิ่งแวดล้อม(Earth) ชุมชนหรือชีวิต(Life) ธุรกิจหรือตัวเรา(Business) ต้องยั่งยืนไปด้วยกัน

                                                 __________________________________________________


#SHOP 

#CATERING 

#OEM

#ODM


COPYRIGHT 1967 ITIMMEK CO.,LTD 


 SOURCES AND SECRET RECIPES WITH CREATIVE TWISTS